Les Gens du Cinéma ©

 

Het volledige referentiewerk wordt hier gratis on-line gezet door de auteur.

Sinds de eerste uitgave is het werk geactualiseerd

en verrijkt met nieuwe onderwerpen.

 

Omwille van het kijkplezier

werden duizenden filmportretten en –affiches (afgedrukt in Belgiê)

in deze Iinternet-versie geïntegreerd.

 

Deze portretten en afbeeldingen maken deel uit

van diverse persoonlijke en andere collecties

en blijven het eigendom van de betreffende eigenaars,

auteurs of rechthebbenden.

Het merendeel van deze documenten is dus beschermd

door een © of door auteursrechten.

 

Het gebruik van al deze informatie en aanvullende documentatie

voor commerciële doelen of doelen met een winstoogmerk is bij wet verboden, behalve mits toestemming van de betrokken personen.

Inbreuken kunnen gerechtelijke vervolging tot gevolg hebben.

 

Deze site evolueert steeds en wordt permanent bijgewerkt

met het oog op de actualiteit.

 

Bepaalde foto’s en afbeeldingen van mindere kwaliteit dienen vervangen te worden.

 

U kan helpen deze site te verbeteren door vervangende documenten op te sturen .  Zij zullen dan door mij zo snel mogelijk on-line worden geplaatst.

 

Hetzelfde geldt voor ontbrekende afbeeldingen en namen, alsook voor alle verbeterde of aanvullende informatie betreffende de burgerlijke stand.

 

Deze informatie mag rechtstreeks naar mijn persoonlijk adres worden gemaild :

 

contact@lesgensducinema.com

 

 

U kan op dit adres ook terecht om Uw persoonlijke mening kwijt te raken,

alsook voor kritiek en eventuele suggesties.

 

 

 

 

U heeft ter uwer beschikking :

 

 

                          1. EEN GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE SITE

 

2. EEN LIJST VAN DE MEEST GEBRUIKTE FRANSE TERMEN OP ELKE FICHE,

EN OOK HUN VERTALING IN HET NEDERLANDS.

 

3. EEN VERKLARENDE LIJST MET AFKORTINGEN

VAN DE FRANSE DEPARTEMENTEN.

 

4. EEN VERKLARENDE LIST MET DE AFKORTINGEN

VAN DE AMERIKAANSE STATEN.

 

 

 

1. GEBRUIKSAANWIJZING

 

a  OPENINGSPAGINA

 

Te onthouden : het icoon "Logout" is bestemd voor de webmaster van de site.

 

De zoekmachine "Recherche" brengt U onmiddellijk bij elke acteur, elke naam, plaats, datum, doodsoorzaak,… zoals ze op elke fiche vermeld staan. Controleer de spelling alvorens te zoeken !

Voorbeelden :

- Tikt U "DELON" in, dan vindt U alle fiches waarop deze naam voorkomt.

Op deze wijze zult U ook de fiche van Jean CARMET vinden, want zijn film ‘La Madelon’ wordt eveneens vermeld.

Indien U "DELON Alain" intikt, zal het aantal zoekresultaten beperkter zijn.

- Indien U een volledige datum zoekt, tik dan de dag in 1 of 2 cijfers, gevolgd door een spatie, de maand in het Frans, opnieuw een spatie en dan het jaartal.

- Indien U een specifiek jaar zoekt, BV 2003, tik % % 2003 of %-%-2003 of ook nog %/%/2003.

- Indien U een bepaalde maand en een bepaald jaar zoekt, kunt U op dezelfde manier werken : BV. %juillet 2003 of %-juillet 2003 of ook nog %/juillet/2003.

- Indien U een bepaalde dag en een bepaalde maand zoekt, kunt U op dezelfde manier werken : BV. 9 décembre % of 9 décembre/%.

 

Het icoon "Afficher" (‘Tonen’) brengt U naar de gekozen fiche.

 

De blauwe pijl "Imprimer la fiche" (‘Afdruk de fiche’) laat U afdrukt de fiche dat U vraagt.

 

Het icoon "Liste d'impression complète" (‘Volledigee afdruklijst’) laat toe om de volledige pagina die voor ogen heeft af te drukken.

 

Het icoon "Liste d'impression des modifications récentes" (‘Afdruklijst van recent modificaties’) laat toe om te consulteren of afdruken van de nieuwe namen of van sommige veranderingen van deze database. Deze lijst is gescheepd door een beheerder en zal verder worden vervolgd. Iedere zondag bij middernacht (belgische tijd) zal het leeg gemaakt worden. Een nieuwe lijst zal herstart worden op hetzelfde moment. 

 

Het icoon "Merci" (‘Dank U’) laat toe om een lijst te bekijken met alle personen of organisaties die op regelmatige basis geholpen hebben sedert het ontstaan van "Les Gens du Cinéma" in 1994.

 

Met het icoon "Bibliographie" (‘Boekbeschrijving’) vindt U er tevens een lijst met documenten die gebruikt werden bij het samenstellen van deze encyclopedie van filmpersonages.

 

Via het icoon "Contact" kunt U mij rechtstreeks via e-mail contacteren.

 

 

b  CONSULTATIE PAGINA

 

Zoals de naam het zegt kan U via deze pagina de gedetailleerde afbeeldingen van een personage raadplegen.

 

Indien er geen foto of afbeelding beschikbaar is, werden andere afbeeldingen gebruikt en werd er ook naar andere sites verwezen.

 

De werking van de site laat toe om de foto’s of afbeeldingen op te slaan en door te sturen. Toch willen wij nogmaals wijzen op beperkingen betreffende auteursrechten en door copyright beschermde werken.

 

Het formaat en de gekozen resolutie lenen zich echter niet tot dergelijke praktijken.

 

De voorgestelde affiche is niet noodzakelijk de meest representatieve voor de carrière van het bezochte personage. Het blijft dus telkens een ontdekking en een verrassing.

 

Het icoon "Retour" (‘Vorige’) laat toe om terug te keren naar het vorige scherm zonder tussenkomst van Microsoft Internet Explorer.

 

De pijl "Acteur précédent" (‘Vorige acteur’) laat toe om de vorige fiche te bekijken zonder te moeten passeren langs het vorige selectiescherm.

 

De pijl "Acteur suivant" (‘Volgende acteur’) laat toe om onmiddellijk de volgende fiche te raadplegen.

 

Indien er onder een afbeelding het groene icoon "Galerie d'affiches" (‘affichegalle-rijen’) verschijnt, betekent dit dat er een gallerij van affiches/afbeeldingen beschik-baar is (BV. Marilyn MONROE).

 

Indien er onder een afbeelding het oranje icoon "Biographie" (‘levensbeschrijving’) verschijnt, betekent dit dat een levensbeschrijving met volledig filmographie beschik-baar is (BV. Jean-Pierre AUMONT).

 

 

 

2. WOORDENLIJST

 

 

 

accident de voiture                                            auto-ongeval

acteur                                                                     acteur

actrice                                                                    actrice

appendicite                                                           appendicitis

arrêt cardiaque                                                   hartstilstand

assassiné                                                              vermoord

au terme d'une brève maladie                        na een korte ziekte

au terme d'une longue maladie                      na een lange ziekte

 

barbituriques                                                        barbituraten

battu à mort                                                          doodgeslagen

broncho-pneumonieicoon                               longontsteking

brûlé vif                                                                   levend verbrand

 

caillot de sang                                                      bloedklonter

cancer de l'estomac                                          maagkanker

cancer de la gorge                                             keelkanker

cancer des intestins                                          kanker aan de ingewanden

cancer des ovaires                                            eierstokkanker

cancer du foie                                                      leverkanker

cancer du pancréas                                          pancreaskanker

 cancer du poumon                                            longkanker

cancer du sein                                                     borstkanker

cascadeur                                                             stuntman

chanteur, chanteuse                                         zanger

chute accidentelle                                             val

chute de cheval                                                  val van een paard

complications après...                                       complicaties na…

congestion pulmonaire                                      congestieve hartverlamming

coma diabétique                                                  diabetische coma

compositeur                                                         componist

cou                                                                           nek

crise cardiaque                                                   hartaanval

cyrrhose du foie                                                  levercirrose

 

...dans sa maison                                                …in zijn woning

...dans son sommeil                                            … in zijn/haar slaap

de ses blessures...                                             kwetsuren van…

dépression nerveuse                                         zenuwinzinking

directeur artistique                                            artistiek leider

drogue                                                                    drugs

 

 

embolie pulmonaire                                            longembolie

empoisonnement du sang                               bloedvergiftiging

en nageant dans l'océan                                  zwemmend in de oceaan

en jouant ...                                                           spelend…

épouse                                                                    echtgenote

époux                                                                      echtgenoot

étranglé                                                                  gewurgd

 

fracture du crâne                                               schedelbreuk

fracture de la hanche                                        heupbeenbreuk

fille                                                                            dochter

fils                                                                             zoon

frère                                                                         broer

fumait au lit                                                            rokend in zijn/haar bed

 

grippe                                                                      griep

 

hémorragie cérébrale                                       hersenbloeding

hémorragie interne                                            inwendige bloeding

 

infarctus du myocarde                                      hartinfarct

insuffisance rénale                                             nierkwaal

intervention chirurgicale                                  chirurgische ingreep

 

jaunisse                                                                  geelzucht

jambe                                                                      been

 

lauréate                                                                  winnaar

leucémie                                                                 leukemie

 

maladie d'Alzheimer                                           Ziekte van Alzheimer

mari                                                                          man

mère                                                                        moeder

 

noyé                                                                         verdronken

 

oedeme pulmonaire                                            longoedeem

opération                                                               operatie

 

pierres aux reins                                                 nierstenen                            

problèmes respiratoires                                   ademhalingsmoeilijkheden                                                                               

pendaison                                                              verhanging

père                                                                         vader

producteur                                                            producent

 

réalisateur                                                            regisseur

 

sauté                                                                       sprong

scénariste                                                              scenarist

S.I.D.A.                                                                    AIDS

sœur                                                                        zuster

somnifères                                                             slaappillen

 

thrombose cérébrale                                        hersentrombose, beroerte

tranquillisants                                                       kalmeermiddelen

tué (accidentellement)                                      gedood

tué (par balles)                                                     doodgeschoten

tué dans le crash d'un avion                          gestorven bij een vliegtuigongeluk   

                                                            

tumeur au cerveau                                             hersentumor

 

vélo                                                                           fiets

veuve                                                                      weduwe

 

 

 

 

 

3. LIJST VAN FRANSE DEPARTEMENTEN

 

NUTTIGE AFKORTINGEN

 

 

            01 : AIN                                                      

            02 : AISNE                                                            

            03 : ALLIER                                                          

            04 : ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE            

            05 : HAUTES-ALPES                                         

            06 : ALPES-MARITIMES                                   

            07 : ARDECHE                                                     

            08 : ARDENNES                                                  

            09 : ARIEGE                                                         

            10 : AUBE                                                              

            11 : AUDE                                                             

            12 : AVEYRON                                                     

            13 : BOUCHES-DU-RHONE                               

            14 : CALVADOS                                                  

            15 : CANTAL                                                        

            16 : CHARENTE                                                  

            17 : CHARENTE-MARITIME                             

18 : CHER

19 : CORREZE

20 : CORSE

21 : COTE-D'OR

22 : COTES-DU-NORD

23 : CREUSE

24 : DORDOGNE

25 : DOUBS

26 : DROME

27 : EURE

28 : EURE-ET-LOIR

29 : FINISTERE                                                   

30 : GARD    

            31 : HAUTE-GARONNE

32 : GERS

33 : GIRONDE

34 : HERAULT

35 : ILLE-ET-VILAINE

36 : INDRE                                                            

            37 : INDRE-ET-LOIRE                            

            38 : ISERE                                                 

            39 : JURA                                                  

            40 : LANDES                                 

            41 : LOIR-ET-CHER                                

            42 : LOIRE                                                 

            43 : HAUTE-LOIRE                                 

            44 : LOIRE-ATLANTIQUE                     

            45 : LOIRET                                  

            46 : LOT                                                     

            47 : LOT-ET-GARONNE           

            48 : LOZERE                                 

            49 : MAINE-ET-LOIRE                            

            50 : MANCHE                                

            51 : MARNE                                   

            52 : HAUTE-MARNE                               

            53 : MAYENNE                                         

            54 : MEURTHE-ET-MOSELLE              

            55 : MEUSE                                   

            56 : MORBIHAN                                       

            57 : MOSELLE                                          

            58 : NIEVRE                                  

59 : NORD

60 : OISE

61 : ORNE

62 : PAS DE CALAIS

63 : PUY DE DOME

64 : PYRENEES-ATLANTIQUES

65 : HAUTES-PYRENEES

66 : PYRENEES-ORIENTALES

67 : BAS-RHIN

68 : HAUT-RHIN

69 : RHONE

70 : HAUTE-SAONE

71 : SAONE-ET-LOIRE

72 : SARTHE

73 : SAVOIE

74 : HAUTE-SAVOIE

75 : PARIS

76 : SEINE-MARITIME

77 : SEINE-ET-MARNE

78 : YVELINES

79 : DEUX-SEVRES

80 : SOMME

81 : TARN

82 : TARN-ET-GARONNE

            83 : VAR                                                     

            84 : VAUCLUSE                                       

            85 : VENDEE                                            

            86 : VIENNE                                  

            87 : HAUTE-VIENNE                  

            88 : VOSGES                                                       

89 : YONNE

            90 : TERRITOIRE DE BELFORT

            91 : ESSONNE

92 : HAUTS-DE-SEINE

93 : SEINE-SAINT-DENIS

94 : VAL-DE-MARNE

95 : VAL-D'OISE

            971 : GUADELOUPE

            972 : MARTINIQUE

            973 : GUYANE FRANCAISE

            974 : ILES DE LA REUNION

            975 : SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

 

 

 

 

4.   LIJST VAN AMERIKAANSE STATEN

 

                                                            NUTTIGE OFFICIELE AFKORTINGEN

 

 

AL : ALABAMA - Cotton State

 

AK : ALASKA - Alaska Territory

 

AZ : ARIZONA - Grand Canyon State

 

AR : ARKANSAS - Land of Opportunity

 

CA : CALIFORNIA - Golden State

 

CO : COLORADO - Centenial State

 

CT: CONNECTICUT - Constitution State

 

DC : District of COLUMBIA

 

DE : DELAWARE - First State

 

FL : FLORIDA - Sunshine State

 

GA : GEORGIE - Empire state of the South

 

HI : HAWAI - Aloha State

 

ID : IDAHO - Gem State

 

IL : ILLINOIS - Prairie State

 

IN : INDIANA - Hoosier State

 

IA : IOWA - Hawkeye State

 

KA : KANSAS - Sunflower State

 

KY : KENTUCKY - Bluegrass State

 

LA : LOUISIANA - Pelican State

 

ME : MAINE - Pine State

 

MD : MARYLAND - Old Pine state

 

MA : MASSACHUSETTS - Bay State

 

MI : MICHIGAN - Wolverine State

 

MN : MINNESOTA - North Star State

 

MO : MISSOURI - Show me State

 

MS : MISSISSIPPI - Magnolia State

 

MT : MONTANA - Mountain State

 

NC : NORTH CAROLINA - Old North State

 

ND : NORTH DAKOTA - Sioux State

 

NB : NEBRASKA - Tree Planters State

 

NV : NEVADA - Sagebrust State

 

NH : NEW HAMPSHIRE - Granite State

 

NJ : NEW JERSEY - Garden State

 

NY : NEW YORK - Empire State

 

NM : NEW MEXICO - Land of Enchantment

 

OH : OHIO - Buckeye State

 

OK : OKLAHOMA - Sooner state

 

OR : OREGON - Beaver State

 

PA : PENNSYLVANIA - Keystone State

 

RI : RHODE ISLAND - Ocean State

 

SC : SOUTH CAROLINA - Palmetto State

 

SD : SOUTH DAKOTA - Coyotte State

 

TN : TENNESSEE - Volunter State

 

TX : TEXAS - Lone Star State

 

UT : UTAH - Beehive State

 

VT : VERMONT - Green Mountains State

 

VA : VIRGINIA - Old Dominion State

 

WV : WEST VIRGINIA - Panhandle State

 

WA : WASHINGTON - Evergreen State

 

WI : WISCONSIN - Badger State

 

WY : WYOMING - Cow-boy State